RedRose

181 tekstów – auto­rem jest Red­Ro­se.

Ko­bieto, na wier­ne­go mężczyznę krzycz tyl­ko or­gazmem ;) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 września 2017, 18:42

Dla wspa­niałego mężczyz­ny ko­bieta po­win­na umierać po wielok­roć - z rozkoszy.
I budzić się na no­wo, wciąż i wciąż, z no­wymi siłami. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 marca 2017, 21:02

Są ludzie jak rze­py, żeby is­tnieć, muszą się do cze­goś przyczepić. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 lutego 2017, 13:29

Łzy mężczyz­ny, jak kryształy po­win­ny dźwięczeć w ko­biecym sercu. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 grudnia 2016, 23:58

Kiedy w mężczyźnie bi­je dzwon, to zaw­sze na alarm. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 17 grudnia 2016, 23:05

Człowiek po­winien siebie cza­sem przep­rać,
z myśli, czynów i zaniedbań. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 grudnia 2016, 23:40

Mężczyz­na nie po­winien przes­ta­wać uwodzić ukocha­nej kobiety,
" cza­rować " ją tak, żeby kochała go z zam­knięty­mi oczami. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 4 listopada 2016, 21:19

Kiedy mężczyz­na wy­licza ko­biecie grzeszki,
czu­je się w nich pominięty. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 2 listopada 2016, 15:00

Liście tracą ko­lor, miłość nie powinna.
Je­sien­nie tak. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 25 października 2016, 17:48

Dum­na ko­bieta od mężczyz­ny, który jej ub­liża - od­chodzi z pod­niesioną głową.
In­na, jeszcze przed nim klęknie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 października 2016, 17:35

RedRose

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RedRose

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2017, 04:49Jerryk sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

28 września 2017, 11:46Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

4 września 2017, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

4 września 2017, 01:48Salomon sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

4 września 2017, 01:33piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

4 września 2017, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

3 września 2017, 23:01Kenzo sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

3 września 2017, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

3 września 2017, 19:02Boucharde sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

3 września 2017, 18:51RedRose sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]